Fáze 1: příprava projektu

PROJEKTOVÝ MANAŽER


- vytvoření časového plánu projektu, stavby, odhad celkových stavebních nákladů;

- stanovení možných technických rizik projektu;

- koordinace procesu projekčních prací v souladu se zadáním a časovým harmonogramem za účelem dodržení časovosti projektu;

- ve fázi projektování uplatňování principů value engineeringu;

- koordinace vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení (později tendrové dokumentace a prováděcího projektu) do detailu nutného pro projednávání a získání těchto rozhodnutí a povolení legislativou;

- organizace a zabezpečení výběrového řízení na dodavatele stavby, dle rozsahu projektu do fáze podpisu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem;

- zabezpečení přípravy projektu, staveniště pro možné zahájení fáze stavění;

- vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby;

- výběrové řízení;

-zajištění smluvního vztahu se zhotovitelem.


TECHNICKÝ DOZOR


- Účastnit se (případně organizovat) předání staveniště zhotoviteli stavby a to v celku nebo po částech.

- Zkontrolovat, zda zhotovitel stavby zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu předepsané údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení přípravných prací a vlastní zhotovení stavby a učinit o tom zápis do SD.


Přejít na další fázi

Fáze 1: příprava projektu
Fáze 2: realizace projektu
Fáze 3: uvedení do provozu

O nás

Firma TENDO s.r.o. se sídlem na adrese Klecany č.p. 364, Klecany, 250 67 byla založena dne 24. února 2011.

Zabýváme se: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků..

Více info

Spokojenost klientů

"Naším hlavním cílem je spokojený zákazník, díky tomu máme spoustu spokojených a stálých klientů"

Jan Suchomel, DiS, Jednatel společnosti

Registration

Register in to your account

Register

Authorization on the site

Sign in to your account